Η παρουσία μας σε εκθέσεις

“Mostra rota & Gift show” 2016

 Η εταιρεία μας έλαβε μέρος στην έκθεση “Mostra rota & Gift show” η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29/01 - 01/02 2016 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan expo.

01 Soaptales Mostra Parousies 2016
02 Soaptales Mostra Parousies 2016
03 Soaptales Mostra Parousies 2016
04 Soaptales Mostra Parousies 2016
06 Soaptales Mostra Parousies 2016
07 Soaptales Mostra Parousies 2016
08 Soaptales Mostra Parousies 2016
09 Soaptales Mostra Parousies 2016
11 Soaptales Mostra Parousies 2016
12 Soaptales Mostra Parousies 2016
14 Soaptales Mostra Parousies 2016
17 Soaptales Mostra Parousies 2016
18 Soaptales Mostra Parousies 2016
20 Soaptales Mostra Parousies 2016
21 Soaptales Mostra Parousies 2016
22 Soaptales Mostra Parousies 2016
23 Soaptales Mostra Parousies 2016
24 Soaptales Mostra Parousies 2016
25 Soaptales Mostra Parousies 2016
26 Soaptales Mostra Parousies 2016
05 Soaptales Mostra Parousies 2016
10 Soaptales Mostra Parousies 2016
13 Soaptales Mostra Parousies 2016
15 Soaptales Mostra Parousies 2016
16 Soaptales Mostra Parousies 2016
19 Soaptales Mostra Parousies 2016

Η παρουσία μας στον τύπο

Βάφτιση by mommy

Βάφτιση by mommy

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016
Βαφτίζομαι

Βαφτίζομαι

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016
Βάφτιση by mommy

Βάφτιση by mommy

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015
Βάφτιση by mommy

Βάφτιση by mommy

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015
Βαφτίζομαι

Βαφτίζομαι

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015
Βαφτίζομαι

Βαφτίζομαι

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015
Βαφτίζομαι

Βαφτίζομαι

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014
Βαφτίζομαι

Βαφτίζομαι

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014
Βάφτιση by mommy

Βάφτιση by mommy

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014
Βάφτιση by mommy

Βάφτιση by mommy

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013
Βαφτίζομαι

Βαφτίζομαι

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013
Βαφτίζομαι

Βαφτίζομαι

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013
Βαφτίζομαι

Βαφτίζομαι

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012